Metode și activități inovative

pentru incluziunea elevilor romi


Proiect educațional coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și finanțat din fonduri europene

Numărul proiectului 2020-EY-PICR-0003. Total grant aprobat 155528 Euro.

Perioada de derulare a proiectului: 2021-2023.

Suntem aici pentru oameni, prin oameni!

Satu Mare, județ multicultural al României, își dezvoltă infrastructura educațională adaptându-se la nevoile zonei.


Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Educației, cu personalitate juridică.

Având în vedere politica Guvernului României în domeniul educației, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare are ca obiective creșterea calității actului educațional, sporirea accesabilității la educație, reducerea abandonului școlar, creșterea participării cadrelor didactice la formarea pe tot parcursul vieții.

Viziunea însoțită de acțiune poate schimba lumea!

Working together

for a green, competitive

and inclusive Europe