Activități pentru elevi

B1-B13

Activitatea B1

Excursie tematică

Scop: dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie între copiii de etnii diferite

Perioada: 01-30 aprilie 2022

Loc: traseul stabilit (în județul Maramureș: vizită la Cimitirul Vesel și Mănăstirea Doi Peri din localitatea Săpânța și la Memorialul Durerii din Sighetu Marmației; călătorie cu Mocănița în localitatea Vișeu de Sus)

Participare: 200 de elevi (50 elevi romi, 150 de elevi neromi)

Facilitatori: 10 de cadre didactice

Rezultat: reducerea discriminării; realizarea incluziunii; creșterea gradului de satisfacție al elevilor; realizarea prieteniilor între elevii romi și elevii neromi.

Activitatea B2

Dezvoltarea competențelor digitale pentru incluziune

Scop: dezvoltarea competențelor digitale pentru incluziune

Perioada: 01-30 noiembrie 2021

Loc: în fiecare din școlile partenere

Participare: 200 de elevi (50 elevi romi, 150 de elevi neromi)

Facilitatori: 10 de cadre didactice

Rezultat: elevii romi și neromi au dobândit împreună competențele digitale necesare pentru a utiliza facil aplicații online și offline în realizarea unor materiale școlare și extrașcolare.

Activitatea B3

Târgul de Crăciun

Scop: realizarea de produse comune specifice Crăciunului; dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Perioada: 01-22 decembrie 2021

Loc: în fiecare din școlile partenere, în alte locații din comunitatea locală

Participare: 200 de elevi (50 elevi romi, 150 de elevi neromi)

Facilitatori: 20 de cadre didactice

Rezultat: elevii romi și neromi au realizat împreună produse comune; elevii și-au dezvoltat spiritul antreprenorial.

Activitatea B4

Activități de voluntariat

Scop: dezvoltarea spiritului de empatie față de persoanele cu nevoi speciale

Perioada: 01 ianuarie-28 februarie 2022

Loc: în fiecare din școlile partenere, în alte locații din comunitatea locală și din județ (Centrul Social Apa, Centrul de îngrijire a bătrânilor Sf. Anton din Satu Mare, familii nevoiașe)

Participare: 200 de elevi (50 elevi romi, 150 de elevi neromi)

Facilitatori: 20 de cadre didactice, 90 de invitați

Rezultat: elevii romi și neromi au învățat să se bucure împreună de sărbătorile de iarnă și cum să-și ajute semenii neputincioși.

Activitatea B5

Spectacol de cântece și poezii dedicate mamei

Scop: dezvoltarea sentimentului de dragoste față de mame

Perioada: 01 martie-30 martie 2022

Loc: în fiecare din școlile partenere, în comunitatea locală

Participare: 200 de elevi (50 elevi romi, 150 de elevi neromi), 100 părinți (50 părinți de elevi romi, 50 părinți de elevi neromi)

Facilitatori: 20 de cadre didactice

Rezultat: creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii, autocunoaștere, cunoașterea sentimentului de dragoste față de mamă.

Activitatea B6

Ziua copilului

Scop: dezvoltarea spiritului de echipă

Perioada: 01 iunie-15 iunie 2022

Loc: în fiecare din școlile partenere, în comunitatea locală

Participare: 200 de elevi (50 elevi romi, 150 de elevi neromi)

Facilitatori: 20 de cadre didactice

Rezultat: elevii romi și neromi și-au dezvoltat spiritul de echipă și de competiție, au învățat să accepte echilibrat o victorie sau o înfrângere în cadrul jocurilor în aer liber (spiritul de fair-play), au consolidat relații de prietenie între ei indiferent de etnii.

Activitatea B7

Școala de vară

Scop: dezvoltarea relațiilor de prietenie între elevi; sensibilizarea elevilor cu privire la cultura romilor; dezvoltarea abilităților de viață; socializarea; deprinderea de diverse abilități și competențe; cunoașterea și înțelegerea diversității multiculturale, a culturii și obiceiurilor romilor, maghiarilor, românilor.

Perioada: 25 iunie-1 iulie 2022

Loc: în fiecare din școlile partenere, în comunitatea locală

Participare: 200 de elevi (50 elevi romi, 150 de elevi neromi)

Facilitatori: 20 de cadre didactice, 25 de invitați

Rezultat: elevii au deprins abilități în a coase, a picta și a desena, au învățat să cânte la chitară, au realizat jocuri de grup, sportive și non-formale, jocuri la calculator, au confecționat material pentru activități recreative, au realizat expoziții cu produsele lor.

Activitatea B8

Toamnă, toamnă darnică

Scop: conștientizarea elevilor cu referire la activitățile dintr-o gospodărie agricolă; dezvoltarea abilităților de viață și a competențelor într-o gospodărie sau într-o fermă agricolă; socializarea; cunoașterea, înțelegerea și acceptarea diversității multiculturale, a culturii și obiceiurilor într-o gospodărie agricolă, indiferent de etnie; dezvoltarea relațiilor de prietenie între elevii romi și neromi.

Perioada: 01-31 octombrie 2022

Loc: în ferme agricole din comunitățile locale, vizite la Muzeul Țării Oașului din Negrești-Oaș.

Participare: 200 de elevi (50 elevi romi, 150 de elevi neromi)

Facilitatori: 20 de cadre didactice, 15 invitați

Rezultat: elevii au cunoscut modul în care se desfășoară diverse activități într-o gospodărie agricolă, s-au bucurat de socializare, au confecționat materiale în cadrul unor activități recreative cu tematică de toamnă.Activitatea B9

Iarna veselă

Scop: consolidarea relațiilor de prietenie între copii, indiferent de etnie; socializarea.

Perioada: 01-31 ianuarie 2023

Loc: în școlile partenere, în localitățile din care fac parte școlile.

Participare: 200 de elevi (50 elevi romi, 150 de elevi neromi)

Facilitatori: 20 de cadre didactice

Rezultat: elevii romi și neromi se vor bucura împreună de jocurile de iarnă, de socializare, se vor consolida relații de prietenie între copii, indiferent de etnie.