Activități pentru părinți

A1-A3


Activitatea A1

Consilierea părinților referitor la antidiscriminare

Scop: determinarea părinților în a-i conștientiza importanța antidiscriminării, eliminarea stereotipurilor, a prejudecăților

Perioada: 01-22 decembrie 2021

Loc: în școlile partenere

Participare: 100 de părinți din care 50 sunt părinți ai elevilor romi

Facilitatori: 60 de cadre didactice

Rezultat: părinții au conștientizat importanța antidiscriminării atât pentru părinții romi, cât și pentru copiii lor; diminuarea actelor de discriminare la adresa părinților romi și elevilor romi.

Activitatea A2

Consilierea părinților referitor la incluziune socială și toleranță

Scop: conștientizarea importanței incluziunii sociale și toleranței de către părinți

Perioada: 01-22 mai 2022

Loc: în școlile partenere

Participare: 100 de părinți din care 50 sunt părinți ai elevilor romi

Facilitatori: 60 de cadre didactice

Rezultat: conștientizarea părinților romi și neromi referitor la incluziunea socială și toleranță; educarea copiilor pentru a deveni mai toleranți.

Activitatea A3

Consilierea părinților referitor la drepturile omului, ale copilului

Scop: conștientizarea părinților referitor la drepturile omului, ale copilului

Perioada: 01-22 noiembrie 2022

Loc: în școlile partenere

Participare: 100 de părinți din care 50 sunt părinți ai elevilor romi

Facilitatori: 60 de cadre didactice

Rezultat: părinții elevilor romi și neromi să cunoască drepturile omului, ale copiilor și să le respecte