Activități pentru profesori

T1-T3

Activitatea T1

Metode și activități non-formale de predare-învățare-evaluare pentru profesorii care lucrează cu elevii romi. Modulul I.

Activitate de formare pentru profesorii care lucrează cu elevii de etnie romă

Obiective:

 • învățarea reducerii decalajului educațional dintre populația de romi și elevii care nu sunt romi;

 • identificarea tipului de educație necesar pentru romi, în lumina particularităților comunității de romi și a nevoilor sale ulterioare;

 • crearea unei strategii de sensibilizare a celorlalți elevi cu privire la cultura romilor;

 • dezvoltarea și aplicarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor relevante pentru educația incluzivă și contextele în care are loc.


Activitatea T2

Metode și activități non-formale de predare-învățare-evaluare pentru profesorii care lucrează cu elevii romi. Modulul al II-lea.

Activitate de formare pentru profesorii care lucrează cu elevii de etnie romă

Obiective:

 • promovarea modelelor de educație de calitate care să dezvolte abilități de viață în rândul elevilor romi;

 • creșterea șanselor de a se implica pentru a evita excluderea romilor;

 • dezvoltarea de noi competențe specifice privind incluziunea socială;

 • creșterea motivației și interesului de lucru cu elevii defavorizați.Activitatea T3

Metode și activități non-formale de predare-învățare-evaluare pentru profesorii care lucrează cu elevii romi. Modulul al III-lea.

Activitate de formare pentru profesorii care lucrează cu elevii de etnie romă

Obiective:

 • descoperirea și învățarea noilor instrumente de incluziune socială;

 • învățarea activităților și tehnicilor de educație non-formală pentru a integra mai bine elevii romi în clasă;

 • utilizarea de noi instrumente de mediere și negociere în lupta împotriva excluderii persoanelor cu mai puține oportunități;

 • realizarea schimburilor de practici și experiențe cu privire la diferite aspecte și percepții ale marginalizării și incluziunii;

 • împărtășirea, între cursanți, a exemplelor de bune practici de sprijinire a integrării elevilor romi și a bunăstării comunității școlare.