Argumente pentru normalitate


Maxima debetur puero reverentia.

Juvenale


Scop

Favorizarea incluziunii școlare și sociale, reducerea abandonului școlar.

Obiective

O1 Formarea a 60 de cadre didactice în vederea dezvoltării abilităţilor și competenţelor referitoare la incluziunea copiilor romi

Implementarea obiectivului: IO5, T1, T2, T3


O2 Elaborarea a șase noi curricule și materiale didactice referitoare la un mediu incluziv şi multicultural

Implementarea obiectivului: IO1, IO2, IO3, IO4, IO5, IO6


O3 Scăderea cu 15% a elevilor romi care se confruntă cu discriminarea în școlile participante la proiect

Implementarea obiectivului: A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13


O4 Realizarea a minim 15 activităţi extracurriculare pentru părinţii romi şi neromi împreună, elevii romi şi neromi împreună

Implementarea obiectivului: A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13LANSAREA PROIECTULUI

Metode și activități inovative pentru incluziunea elevilor romi

Satu Mare, 16 decembrie 2021

Lansarea proiectului „Metode și activități inovative pentru incluziunea elevilor romi”, sub coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, a avut loc în 16 decembrie 2021. Proiectul cu nr. 2020 - EY - POCR - 0003 este finanțat din fonduri europene și beneficiază de o sumă de 155528 de euro prin „Granturile SEE și Norvegiene”.


La eveniment au participat membrii echipelor de proiect din școlile partenere (Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu” Apa; Școala Gimnazială Halmeu; Școala Profesională „George Coșbuc” Medieșul Aurit; Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos; Școala Gimnazială „Aurel Haiduc” Trip), primarii din localitățile Apa, Medieșu Aurit și Supur, reprezentanții comunităților rome din localitățile Apa și Medieșu Aurit și, nu în ultimul rând, inspectori școlari de la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare.


Activitatea, într-o atmosferă de reală sărbătoare, a fost moderată de către doamna inspector școlar general, prof. Anișoara Boitor.

A fost prezentat proiectul și rezultatele așteptate, prin metodele și practicile pedagogice ale celor 60 de cadre didactice implicate în atingerea obiectivelor. Activitățile vizează, în special, incluziunea elevilor romi din școlile partenere, care vor fi vizibile celor interesați pe site-ul proiectului incluziuneromi.isjsm.ro


FILMARE dechidere proiect.mp4

Working together

for a green, competitive

and inclusive Europe