Medieșu Aurit

Medieşu Aurit este cunoscut încă din anul 1271 sub denumirea de Megyes, iar din anul 1273 sub denumirea de Medieş. Medieşenii sunt urmaşii dacilor liberi. În 1377, cetatea Medieş şi satele care-i aparţineau erau locuite de românii „schismatici”. Populația totală a comunei Medieşu Aurit, în 1992, era de 7010 locuitori.

Viziunea școlii

În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazați pe convingerea că toate au un început, să facem singuri ceea ce așteptăm de la alții.

Scoala_prof_Mediesu_Aurit.mp4

Misiunea școlii

Respectul individual și al individualității

Dreptul la șanse egale

Libertatea cunoașterii, a gândirii și a exprimării

Metode și activități inovative pentru incluziunea elevilor romi

Proiect educațional coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și finanțat din fonduri europene

Numărul proiectului 2020-EY-PICR-0003. Total grant aprobat 155528 Euro.

Perioada de derulare a proiectului: 2021-2023.


ȘCOALA PROFESIONALĂ „GEORGE COȘBUCMEDIEȘU AURIT - ȘCOALĂ PARTENERĂ

Contact


Școala Profesională „George Coșbuc” Medieșu Aurit


România, Județul Satu Mare, Localitatea Medieșu Aurit, Cod poștal 447185

Strada Principală, Nr. 551


Telefon 0040261842637

Fax 0040261842638

E-mail edumedies@yahoo.com