Trip

Metode și activități inovative pentru incluziunea elevilor romi

Proiect educațional coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și finanțat din fonduri europene

Numărul proiectului 2020-EY-PICR-0003. Total grant aprobat 155528 Euro.

Perioada de derulare a proiectului: 2021-2023.


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL HAIDUC” TRIP - ȘCOALĂ PARTENERĂ

Contact


Școala Gimnazială „Aurel Haiduc” Trip


România, Județul Satu Mare, Comuna Bixad

Localitatea Trip, Cod poștal 447057

Strada Principală, Nr. 442


Telefon & Fax 0040261843919

E-mail scoalatrip@yahoo.com