Metode și activități inovative 

pentru incluziunea elevilor romi

Innovative methods and activities 

for the inclusion of Roma students


Proiect educațional coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și finanțat din fonduri europene

Numărul proiectului 2020-EY-PICR-0003. Total grant aprobat 155528 Euro.

Perioada de derulare a proiectului: 2021-2023.

Educational project coordinated by Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare and funded by European funds

Nr. project 2020-EY-PICR-0003. Total grant approved 155528 Euro. Period of development 2021-2023

Suntem aici pentru oameni, prin oameni!

Satu Mare, județ multicultural al României, își dezvoltă infrastructura educațională adaptându-se la nevoile zonei. 


We are here through people, for people!

Satu Mare, multicultural county of Romania,

develops its educational infrastructure adapting to the needs of the area.

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Educației, cu personalitate juridică. 

Având în vedere politica Guvernului României în domeniul educației, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare are ca obiective creșterea calității actului educațional, sporirea accesabilității la educație, reducerea abandonului școlar, creșterea participării cadrelor didactice la formarea pe tot parcursul vieții. 

The Satu Mare County School Inspectorate is a decentralized public service of the Ministry of Education, with legal personality.

Considering the policy of the Romanian Government in the field of education, the Satu Mare County School Inspectorate aims to increase the quality of the educational act, increase accessibility to education, reduce school dropout, and increase the participation of teaching staff in lifelong training. 

Viziunea însoțită de acțiune poate schimba lumea! 

Vision accompanied by action can change the world!

Working together 

for a green, competitive 

and inclusive Europe