Trip

Metode și activități inovative pentru incluziunea elevilor romi

Innovative methods and activities for the inclusion of Roma students


Proiect educațional coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și finanțat din fonduri europene

Numărul proiectului 2020-EY-PICR-0003. Total grant aprobat 155528 Euro.

Perioada de derulare a proiectului: 2021-2023.


Educational project coordinated by the Satu Mare County School Inspectorate and financed by European funds

Project number 2020-EY-PICR-0003. Total approved grant 155528 Euro.

Project implementation period: 2021-2023


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL HAIDUC” TRIP - ȘCOALĂ PARTENERĂ


"AUREL HAIDUC" TRIP SECONDARY SCHOOL - 

PARTNER SCHOOL

Contact


Școala Gimnazială „Aurel Haiduc” Trip


România, Județul Satu Mare, Comuna Bixad 

Localitatea Trip, Cod poștal 447057

Strada Principală, Nr. 442


Telefon & Fax 0040261843919

E-mail scoalatrip@yahoo.com