Apa

Apa sau „satul dintre ape”, după cum îi mai spuneau străbunii, a fost atestată documentar acum aproximativ opt secole. Localitatea Apa este printre așezările traco-dacice importante din nord-vestul Transilvaniei. 

Aici s-a născut preotul dr. Vasile Lucaciu, militant de seamă pentru drepturile românilor.

 

The water or the "village between the waters", as the ancestors called it, was documented about eight centuries ago. The town of Apa is among the important Thracian-Dacian settlements in northwestern Transylvania.

This is where the priest Dr. Vasile Lucaciu, prominent militant for the rights of Romanians, was born.

Clip Școala V.Lucaciu Apa.mp4

Deviza școlii

Mâine să fii mai bun ca azi!

School motto

Tomorrow be better than today!

Metode și activități inovative pentru incluziunea elevilor romi

Innovative methods and activities for the inclusion of Roma students


Proiect educațional coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și finanțat din fonduri europene

Numărul proiectului 2020-EY-PICR-0003. Total grant aprobat 155528 Euro.

Perioada de derulare a proiectului: 2021-2023.


Educational project coordinated by the Satu Mare County School Inspectorate and financed by European funds

Project number 2020-EY-PICR-0003. Total approved grant 155528 Euro.

Project implementation period: 2021-2023.


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE LUCACIU” APA - 

ȘCOALĂ PARTENERĂ


"VASILE LUCACIU" SECONDARY SCHOOL APA - PARTNER SCHOOL

Contact


Școala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu” Apa


România, Județul Satu Mare, Localitatea Apa, Cod poștal 447015

Strada Principală, Nr. 609


Telefon 0040261843187

Fax 0040261843027

E-mail scoala_apa@yahoo.com