Halmeu

Primul document scris care semnalează documentar localitatea Halmeu datează din secolul al XIII-lea.


The first written document documenting the town of Halmeu dates back to the 13th century. 

„Îi poți da unui elev câte o lecție în fiecare zi, dar dacă îl poți îndruma să învețe stârnindu-i curiozitatea, 

el își va dedica întreaga viață învățăturii.” 

(Clay P. Bedford)

Viziunea școlii


Calitatea și eficiența activității instructiv-educative


Asigurarea condițiilor materiale necesare necesare unui învățământ de calitate


Climatul educațional bazat pe respect și egalitate de șanse pentru toți elevii


Ancorarea școlii în comunitatea europeană

Școala Gimnazială Halmeu oferă educație pentru un număr de peste cinci sute de copii de etnie română, maghiară și romă.  

Metode și activități inovative pentru incluziunea elevilor romi

Innovative methods and activities for the inclusion of Roma students


Proiect educațional coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și finanțat din fonduri europene

Numărul proiectului 2020-EY-PICR-0003. Total grant aprobat 155528 Euro.

Perioada de derulare a proiectului: 2021-2023.


Educational project coordinated by the Satu Mare County School Inspectorate and financed by European funds

Project number 2020-EY-PICR-0003. Total approved grant 155528 Euro.

Project implementation period: 2021-2023.


ȘCOALA GIMNAZIALĂ HALMEU - ȘCOALĂ PARTENERĂ


 HALMEU HIGH SCHOOL - PARTNER SCHOOL

Contact 


Școala Gimnazială Halmeu


România, Județul Satu Mare, Localitatea Halmeu, Cod poștal  447145

Strada Eliberării, Nr. 74


Telefon & Fax 0040261773004

E-mail schalmeu@yahoo.com