Promovare și diseminare

PROMOVARE

DISEMINARE

Facebook

Lansarea proiectului „Metode și activități inovative pentru incluziunea elevilor romi”, 

sub coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare (Satu Mare, 16 decembrie 2021)  

Diseminarea proiectului „Metode și activități inovative pentru incluziunea elevilor romi” la cercurile pedagogice ale directorilor din județul Satu Mare organizate de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare

(Satu Mare, 15 noiembrie 2022) 

Working together 

for a green, competitive 

and inclusive Europe